TLK kompensavimas

Klinikoje teikiamos dantų protezavimo paslaugos kompensuojamos iš PSDF biudžeto:

  • Asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius.
  • Asmenims, pripažintiems nedarbingais arba iš dallies nedarbingais.
  • Vaikams iki 18 metų.